Cardiff

(redirected from Caerdydd)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Car·diff

 (kär′dĭf)
The capital and largest city of Wales, in the southeast part on Bristol Channel. A prosperous coal-shipping port in the 1800s and early 1900s, it is now an educational and industrial center.

Cardiff

(ˈkɑːdɪf)
n
1. (Placename) the capital of Wales, situated in the southeast, in Cardiff county borough: formerly an important port; seat of the Welsh assembly (1999); university (1883). Pop: 346 100 (2011)
2. (Placename) a county borough in SE Wales, created in 1996 from part of South Glamorgan. Pop: 345 400 (2011 est). Area: 139 sq km (54 sq miles)
Welsh name: Caerdydd

Car•diff

(ˈkɑr dɪf)

n.
a seaport in South Glamorgan, in SE Wales. 300,000.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cardiff - the capital and largest city of Wales
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
Translations
References in periodicals archive ?
1 Lleisiau Tywi, Carmarthen; 2 Cor Merched Llangwm, Corwen; 3 Cor Merched Canna, Caerdydd HARP SOLO .
CYNIGION TRAFFIG NEWYDD AR GYFER DINAS A SIR CAERDYDD Mae manylion y cynnig llawn ar gael ar www.
The short video - named Boombox Caerdydd - will see 100 people filmed dancing to their favourite music in the garden, park or natural area that means the most to them in the capital.
CLWB Rygbi Cymry Caerdydd and Llantwit Major go into today's Swalec Bowl final at the Millennium Stadium knowing a fair bit about each other.
MAE cystadleuaeth Treiathlon Caerdydd yn dychwelyd i leoliad eiconig Bae Caerdydd unwaith eto eleni gyda disgwyl i athletwyr elit, pobl enwog a miloedd o gystadleuwyr brwd gymryd rhan a chyfle i ennill gwobr o PS10,000.
Bydd uchafbwyntiau'r cyfan i'w gweld ar Treiathlon Caerdydd 2017, nos Lun,ar S4C, gyda'r cyflwynydd, anturiaethwr a rhedwr marathonau ultra Lowri Morgan wrth y llyw.
The resulting short film will be called Boombox Caerdydd and showcased in next spring to honour the city's communities and wild spaces.
Y Clwb Rygbi: Prifysgol Caerdydd v Prifysgol Abertawe (S4C, 7.
Best Actor: Ryland Teifi ( Caerdydd), Ifan Huw Dafydd ( Martha, Jac a Sianco), Matthew Rhys ( The Edge of Love) Best Actress: Shelley Rees ( 2 Dy a Ni), Eve Myles ( Belonging), Sharon Morgan ( Martha, Jac a Sianco) Best Director (film/drama): Rhys Powys ( Con Passionate), Euros Lyn ( Doctor Who), Gareth Bryn ( Y Pris) Best Director: Hefin Owen ( Falstaff - Yr Opera), Rob Sullivan ( Amazon), Ed Thomas ( Rygbi: Y Gem Agored) Best Film/ Drama: Abraham's Point, I Know You Know, Martha, Jac a Sianco Best Drama Series/Serial for Television: Caerdydd, Con Passionate, Doctor Who Best On- Screen Presenter: Bruce Parry ( Amazon), Dan Snow ( Hadrian), Mari Lovgreen ( Mari ar y Carped Coch) Best Screenwriter: Roger Williams (Caerdydd), Siwan Jones (Con Passionate), Russell T Davies (Doctor Who)
2 ac iau (Solo Yrs 2 and under) 1 Finley Burrows Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro 2 Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin 3 Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam Deuawd Bl.
Yn dechrau nos Fawrth, bydd y gyfres ddogfen Doctoriaid Yfory yn dilyn grwp o fyfyrwyr Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd am 12 mis mewn ysbytai a meddygfeydd teulu ledled Cymru.
Gellir cael copi print bras o'r Hysbysiad hwn oddi wrth: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.