caerphilly

(redirected from Caerffili)
Also found in: Encyclopedia.

caer·phil·ly

or Caer·phil·ly  (kär-fĭl′ē)
n.
A mild white Welsh cheese.

[After Caerphilly, a district of southeast Wales.]

Caerphilly

(kɛəˈfɪlɪ)
n
1. (Placename) a market town in SE Wales, in Caerphilly county borough: site of the largest castle in Wales (13th–14th centuries). Pop: 31 060 (2001)
2. (Placename) a county borough in SE Wales, created in 1996 from parts of Mid Glamorgan and Gwent. Pop: 170 200 (2003 est). Area: 275 sq km (106 sq miles)
3. a creamy white mild-flavoured cheese

Caer•phil•ly

(kɑrˈfɪl i)

n.
a mild, white, crumbly, medium-hard cheese.
[after Caerphilly, town in S Wales where it was orig. made]
References in periodicals archive ?
Wrth i'r dyddiau ddechrau ymestyn a Sul y Mamau yn agosau, dangoswch faint chi'n ei gwerthfawrogi gyda'r darten syml hon sy'n defnyddio un o gawsiau gorau Cymru, caws Caerffili.
Traditional Welsh Caerphilly and Traditional Welsh Caerffili are both now protected by the European Protected Geographical Indication (PGI) status, one of three special European Protected Food Name (PFN) designations.
Wedi ei geni yn Wolverhampton, yn ferch fach symudodd Sam i Gymru hefo'i theulu ac ymgartrefu yn ardal Caerffili.
gyfer 6 | Paratoi 20 munud | Coginio 20 munud Cynhwysion llwy fwrdd o olew olewydd o fenyn winwnsyn coch mawr, wedi'u sleisio'n denau lwy fwrdd o siwgr muscovado ysgafn llwy fwrdd o finegr balsamig 450g o grwst pwff parod 100g o gaws Caerffili, wedi'i dorri'n ddarnau 1/2 pupur coch a 1/2 pupur melyn, wedi'u sleisio o olifau du, heb y garreg ac wedi'u torri'n ddarnau (opsiynol) llwy fwrdd o olew olewydd ychydig o ddail basil wedi'u rhwygo Dull Cynheswch y ffwrn i 200degC/180degC ffan/Nwy 6.
If you visit the supermarkets in Caerffili you hear all the languages in the world spoken except Welsh.
AR drothwy Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015, bydd Nia Roberts yn edrych ymlaen at yr wyl mewn rhaglen arbennig ar S4C.
Dylid anfon y cerddi at Dafydd Islwyn, Ysgrifennydd Barddas, Teifi, 106 Heol Llancayo, Bargoed, Caerffili, CF81 8TP.
Traditional Welsh Caerphilly/Traditional Welsh Caerffili is Wales' first cheese to attain PFN status and joins a family of 15 Welsh PFN products.
This huge undertaking needed a massive level of commitment and dedication but Pontypool artist Louise rose to the challenge and her mammoth art project is just about nearing completion and will soon be seen at Caerphilly's Y Galeri Caerffili.
Erbyn hyn rwy'n gwybod yn iawn mae Caerffili fydd y pwynt cyntaf allan o'r car.
Ychydig yn ol ymddangosodd stori hynod ddifyr ar y safle am ymweliad y grwp Sex Pistols a thref Caerffili yn 1976.
We should examine the evidence: in places where there are multi-member wards like Caerffili and Cardiff there are few independents whilst in single member ward authorities like Carmarthenshire and Wrecsam there are large number of independents.