caerphilly

(redirected from Caerffili)
Also found in: Encyclopedia.

caer·phil·ly

or Caer·phil·ly  (kär-fĭl′ē)
n.
A mild white Welsh cheese.

[After Caerphilly, a district of southeast Wales.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Caerphilly

(kɛəˈfɪlɪ)
n
1. (Placename) a market town in SE Wales, in Caerphilly county borough: site of the largest castle in Wales (13th–14th centuries). Pop: 31 060 (2001)
2. (Placename) a county borough in SE Wales, created in 1996 from parts of Mid Glamorgan and Gwent. Pop: 170 200 (2003 est). Area: 275 sq km (106 sq miles)
3. a creamy white mild-flavoured cheese
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Caer•phil•ly

(kɑrˈfɪl i)

n.
a mild, white, crumbly, medium-hard cheese.
[after Caerphilly, town in S Wales where it was orig. made]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cllr Richards said in a statement posted at around 9.30am: "I spoke to Lynn Griffiths, head of Ysgol Gymraeg Caerffili. A boy from Y Gwyndy was knocked over on Pontygwindy Road.
One was the 1968 Caerffili byelection, whose fiftieth anniversary dinner occurs tomorrow.
Traditional Welsh Caerphilly and Traditional Welsh Caerffili are both now protected by the European Protected Geographical Indication (PGI) status, one of three special European Protected Food Name (PFN) designations.
Wedi ei geni yn Wolverhampton, yn ferch fach symudodd Sam i Gymru hefo'i theulu ac ymgartrefu yn ardal Caerffili. Bydd Perthyn yn gwneud darganfyddiadau newydd am linach y Jarretts ac yn datgelu trasiedi a newidiodd gwrs hanes y teulu.
Wrth i'r dyddiau ddechrau ymestyn a Sul y Mamau yn agosau, dangoswch faint chi'n ei gwerthfawrogi gyda'r darten syml hon sy'n defnyddio un o gawsiau gorau Cymru, caws Caerffili.
If you visit the supermarkets in Caerffili you hear all the languages in the world spoken except Welsh.
Dylid anfon y cerddi at Dafydd Islwyn, Ysgrifennydd Barddas, Teifi, 106 Heol Llancayo, Bargoed, Caerffili, CF81 8TP.
www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/ryseitiau #GwladGwlad Tarten caws Caerffili, winwns coch a phupur Gweinwch y darten flasus hon gyda salad gwyrdd ffres i wneud cinio ysgafn, neu ewch ati i greu tartenni unigol fel dechreufwyd.
This huge undertaking needed a massive level of commitment and dedication but Pontypool artist Louise rose to the challenge and her mammoth art project is just about nearing completion and will soon be seen at Caerphilly's Y Galeri Caerffili.
AR drothwy Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015, bydd Nia Roberts yn edrych ymlaen at yr wyl mewn rhaglen arbennig ar S4C.
Erbyn hyn rwy'n gwybod yn iawn mae Caerffili fydd y pwynt cyntaf allan o'r car.
gyfer 6 | Paratoi 20 munud | Coginio 20 munud Cynhwysion llwy fwrdd o olew olewydd o fenyn winwnsyn coch mawr, wedi'u sleisio'n denau lwy fwrdd o siwgr muscovado ysgafn llwy fwrdd o finegr balsamig 450g o grwst pwff parod 100g o gaws Caerffili, wedi'i dorri'n ddarnau 1/2 pupur coch a 1/2 pupur melyn, wedi'u sleisio o olifau du, heb y garreg ac wedi'u torri'n ddarnau (opsiynol) llwy fwrdd o olew olewydd ychydig o ddail basil wedi'u rhwygo Dull Cynheswch y ffwrn i 200degC/180degC ffan/Nwy 6.