Holyhead

(redirected from Caergybi)
Also found in: Encyclopedia.

Holyhead

(ˈhɒlɪˌhɛd)
n
(Placename) a town in NW Wales, in Anglesey, the chief town of Holy Island: a port on the N coast. Pop: 11 237 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bontnewydd also advanced to the last eight with a 2-1 verdict at Caergybi, Morgan Roberts and Ian Pleming with the goals for the visitors.
Yn cipio'r gwobrau bron i gyd yn adran y gwartheg godro oedd Iwan Huws a'r teulu, Penrhos, Bodedern, Caergybi, ac enillydd adran y moch oedd Gwyn Roberts, Cefn Arthen, Brynsiencyn.
Wrth droi ac edrych yn l roeddwn yn gweld y morglawdd a phorthladd Caergybi a'r gwylanod yn hedfan islaw i mi erbyn hyn.
Round three (matches to be played Saturday, February 24): Caergybi v Bontnewydd; Llangoed v Holyhead Town.
Yn hwyrach yn y noson, yn rhaglen gynta'r gyfres newydd o Darn Bach o Hanes mae Dewi Prysor yn olrhain stori liwgar y gystadleuaeth a fu rhwng porthladdoedd Caergybi a Phorthdinllaen ar ddechrau'r 19eg ganrif i ennill masnach y llongau paced i Iwerddon.
Yn ffodus daeth Emrys Owen, Caergybi i'r adwy a rhoi'r hanes am newid yr enw o Porth y Sach i Porth Thomas Hughes.
Valley won an Anglesey League thriller at neighbours Caergybi 5-3.
Finance3 Uwchradd Caergybi English with Welsh, M 4?
Ashley Beck struck four times for Caergybi in a 7-0 caning of Llandegfan in the Anglesey League Megan Cup.
30pm Daw'r rhaglen heno o Ganolfan Hamdden Caergybi dan ofal Dewi Llwyd.
Porth Thomas Hughes, Llwybr Arfordir Mn, Caergybi) Dyma beth a gopais ddoe oddi ar y gofeb sydd wedi ei gosod ger ymyl y fynedfa i'r porth: Porth Thomas Hughes Thomas Hughes Caergybi Ganwyd 1814.
Third round draw (Feb 17): Caergybi v Bontnewydd, Gwalchmai v Bro Goronwy, Llandudno Amateurs v Llansannan, Llangoed v Holyhead Town, Nefyn United v Llanystumdwy, Rhyl Rovers v Valley, Rhyl FC Youth v Henllan or Old Colwyn, Waunfawr v Rhuddlan Town.