cannabis

(redirected from Canabis)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

can·na·bis

 (kăn′ə-bĭs)
n.
1. A tall annual dioecious plant (Cannabis sativa), native to Central Asia and having alternate, palmately divided leaves and tough bast fibers.
2. Any of several mildly euphoriant, intoxicating hallucinogenic drugs, such as ganja, hashish, or marijuana, prepared from various parts of this plant.

[Latin, from Greek kannabis.]

can′na·bic (-bĭk) adj.

cannabis

(ˈkænəbɪs)
n
1. (Plants) the hemp plant, esp Indian hemp (Cannabis indica). See hemp
2. (Recreational Drugs) the drug obtained from the dried leaves and flowers of the hemp plant, which is smoked or chewed for its psychoactive properties. It produces euphoria and relaxation; repeated use may lead to psychological dependence. See also cannabin, hashish, marijuana, bhang
[C18: from Latin, from Greek kannabis; see hemp]
ˈcannabic adj

can•na•bis

(ˈkæn ə bɪs)

n.
1. the hemp plant, Cannabis sativa.
2. the flowering tops of the plant.
3. any of the parts of the plant from which hashish, marijuana, bhang, and similar drugs are prepared.
[1790–1800; < New Latin, Latin: hemp < Greek kánnabis]
can′na•bic, adj.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.cannabis - any plant of the genus Cannabiscannabis - any plant of the genus Cannabis; a coarse bushy annual with palmate leaves and clusters of small green flowers; yields tough fibers and narcotic drugs
cannabis, ganja, marihuana, marijuana - the most commonly used illicit drug; considered a soft drug, it consists of the dried leaves of the hemp plant; smoked or chewed for euphoric effect
genus Cannabis - hemp: genus of coarse annuals native to central Asia and widely naturalized in north temperate regions; in some classifications included in the family Moraceae
Cannabis sativa, ganja, marihuana, marijuana - a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared
Cannabis indica, Indian hemp - source of e.g. bhang and hashish as well as fiber
bush, shrub - a low woody perennial plant usually having several major stems
2.cannabis - the most commonly used illicit drug; considered a soft drug, it consists of the dried leaves of the hemp plant; smoked or chewed for euphoric effect
Acapulco gold, Mexican green - a particularly potent variety of marijuana
controlled substance - a drug or chemical substance whose possession and use are controlled by law
marijuana cigarette, reefer, spliff, joint, stick - marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking
dope, gage, green goddess, sens, sess, Mary Jane, locoweed, skunk, weed, grass, smoke, pot - street names for marijuana
soft drug - a drug of abuse that is considered relatively mild and not likely to cause addiction
cannabis, hemp - any plant of the genus Cannabis; a coarse bushy annual with palmate leaves and clusters of small green flowers; yields tough fibers and narcotic drugs

cannabis

noun marijuana, pot (slang), dope (slang), hash (slang), black (slang), blow (slang), smoke (informal), stuff (slang), leaf (slang), tea (U.S. slang), grass (slang), chronic (U.S. slang), weed (slang), hemp, gage (U.S. dated slang), hashish, mary jane (U.S. slang), ganja, bhang, kif, wacky baccy (slang), sinsemilla, dagga (S. African), charas Long-term heavy smoking of cannabis may lead to lung disorders.
Translations
قِنَّبٌ هِنْدِيّقنّب، حَشيش
канабис
konopímarihuanahašiš
cannabishamphashmarihuana
kanabo
kanep
kannabis
kanabis
kannabis, hampur
大麻
칸나비스
kanapė
cannabis
กัญชา
esrarhaşiş
ma túy làm từ cây gai dầu

cannabis

[ˈkænəbɪs]
A. N (Bot) → cáñamo m (índico); (= drug) → cannabis m
B. CPD cannabis resin Nresina f de hachís

cannabis

[ˈkænəbɪs] n
(= drug) → cannabis m
(= cannabis plant) → chanvre m indien

cannabis

nCannabis m

cannabis

[ˈkænəbɪs] ncanapa indiana

cannabis

(ˈkӕnəbis) noun
a drug made from Indian hemp, whose use is illegal in many countries. He is hooked on (= addicted to) cannabis.

cannabis

قِنَّبٌ هِنْدِيّ marihuana cannabis Cannabis κάναβη hachís, mariguana kannabis cannabis kanabis cannabis 大麻 칸나비스 cannabis cannabis konopie indyjskie cannabis, maconha гашиш cannabis กัญชา esrar ma túy làm từ cây gai dầu 大麻

cannabis

n cannabis m
References in periodicals archive ?
Mae yna bosibilrwydd cryf y bydd canabis ar gael oddi wrth y meddyg cyn bo hir at bwrpas lleddfu'r symptomau enbyd a ddaw yn sgil yr anhwylder creulon hwnnw.
Bowden appeared in court last week charged with possessing canabis worth pounds 300,000.
Unwaith mi aethon ni i barti, ac mi ddywedodd mam, 'Dwi'n enjoio'r canabis,' ond 'canapees' oedd hi'n feddwl!" Profiad anodd i'r fam, Linda, oedd actio hi ei hun ar adegau, "Ma' gen i malapropism, dwi'n dweud pethau 'rong, dwi'n siwr fod gen i ddyslecsia yn fy mren.
Nid rhoi stop ar Arwisgo '69 oedd yr amcan y tro hwn ond pledio achos canabis.
Ychwanegaf hefyd bod y gor-yfed yn achos llawer mwy o bryder na'r ysmygu canabis.
Peth mwy diweddar ydi'r canabis, er nad oedd eisio toreth o lefelau 'A' i ddod o hyd iddo yn yr 1970au chwaith.
Kath Abad, PDEA-12 public information officer, said they were also monitoring the entry of "kush", a strain of Canabis indica, known as "high-grade marijuana."
Contents of a canabis factory including plants, inset, dumped on Machen mountain
Mae'r tim yn addo mwy o eitemau polemic, fel yr ymdriniaeth amserol o gyfreithloni canabis, gwerthu dwr, newid budd-daliadau a natur od apel Donald Trump.
|A fine of PS100 has been imposed by the Sheriff at Dumfries on a 39-year-old woman who was found in possession of canabis worth PS4.30.
Yn y rhaglen gyntaf, Eluned Morgan AC sy'n wynebu cwestiynau'r cyhoedd mewn syrjeri wleidyddol ar y stryd yn Rhydaman a bydd Y Byd yn ei Le hefyd yn twrio i'r ddadl dros gyfreithloni canabis yng Nghymru ac yn edrych i mewn i wersi a ellir eu dysgu o'r Unol Daleithiau.