Cardiospermum grandiflorum


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cardiospermum grandiflorum - herbaceous vine of tropical America and Africa
soapberry vine - tendril-climbing vine
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Cardiosperminsulfate-a sulphur containing cyanogenic glucoside from Cardiospermum grandiflorum. Tetrahedron Lett.
Especies invasoras historicas detectadas: Acacia cyanophylla, Agave americana, Anredera cordifolia, Cardiospermum grandiflorum, Mirabilis jalapa, Nicotiana glauca, Opuntia maxima, Pelargonium inquinans, Pennisetum setaceum, Phoenix dactylifera, Ricinus communis, Wigandia caracasana.
Segun los criterios seguidos, de las 35 especies aqui recogidas, creemos que 22 de ellas presentan un claro comportamiento invasor en las islas: Acacia farnesiana, Agave americana, Ageratina adenophora, Ageratina riparia, Albizia distachya, Anredera cordifolia, Arundo donax, Cardiospermum grandiflorum, Centranthus ruber, Chasmanthe aethiopica, Cytisis scoparius, Eschscholzia californica, Nicotiana, glauca, Opuntia dillenii, Opuntia maxima, Pennisetum setaceum, Phoenix dactylifera, Ricinus communis, Spartium junceum, Tradescantia fluminensis, Tropaeolum majus y Ulex europaeus.