Chepstow

(redirected from Cas-gwent)
Also found in: Encyclopedia.

Chepstow

(ˈtʃɛpstəʊ)
n
(Placename) a town in S Wales, in Monmouthshire on the River Wye: tourism, light industry. Pop: 10 821 (2001)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ymysg y gerddi eraill sy'n ymddangos yn y gyfres mae gerddi Castell Picton ger Hwlffordd, gerddi Cwrt Wyndcliffe ger Cas-gwent, gerddi Castell Upton ger Doc Penfro, gerddi neuadd Abaty Cwm Hir ym Mhowys, gerddi Plas Bodysgallen ger Llandudno, Gerddi Veddw ger Cas-gwent a gerddi Castell y Waun.
The Welsh name for the town Cas-gwent (short for Castell Gwent) means 'castle of Gwent.' .' Chepstow Castle was the first stone castle that could be dated in Wales, built in 1067.
Ymlaen ar hyd llwybrau arfordir Sir Gaerfyrddin, ar hyd Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe, ac ymlaen ar hyd arfordir de Cymru ac aber Afon Hafren nes i chi yn y diwedd gyrraedd Cas-gwent. Os na chawsoch chi ddigon o gerdded, mi fedrwch bob amser ddilyn Llwybr Offa yn l i Sir y Fflint ac mi fyddwch wedyn wedi cerdded dros fil o filltiroedd ac wedi cylchu Cymru!