Chepstow

(redirected from Cas-gwent)
Also found in: Encyclopedia.

Chepstow

(ˈtʃɛpstəʊ)
n
(Placename) a town in S Wales, in Monmouthshire on the River Wye: tourism, light industry. Pop: 10 821 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ymysg y gerddi eraill sy'n ymddangos yn y gyfres mae gerddi Castell Picton ger Hwlffordd, gerddi Cwrt Wyndcliffe ger Cas-gwent, gerddi Castell Upton ger Doc Penfro, gerddi neuadd Abaty Cwm Hir ym Mhowys, gerddi Plas Bodysgallen ger Llandudno, Gerddi Veddw ger Cas-gwent a gerddi Castell y Waun.
O geg Afon Dyfrdwy ar hyd glannau gogledd Cymru gyda'i threfi glan y mr, dros y Fenai i Ynys Mn, o Benrhyn Llyen lawr i ehangder mawreddog Bae Ceredigion, drwy unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro, ar hyd milltiroedd o dywod melyn, heibio Gweyr a'i olygfeydd godidog, ar hyd glannau Bae Caerdydd a Chaerdydd, prifddinas Cymru, i dref farchnad Cas-gwent ar y ffin Lloegr.