penillion

(redirected from Cerdd Dant)
Also found in: Wikipedia.

penillion

(pɪˈnɪlɪən) or

pennillion

pl n, sing penill (pɪˈnɪl)
(Music, other) the Welsh art or practice of singing poetry in counterpoint to a traditional melody played on the harp
[from Welsh: verses, plural of penill verse, stanza]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
"Mae hi'n fwy na hen bryd i'r wyl ddod i fro Ffestiniog," meddai Iwan Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Gwyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018, "mae'r wyl yn dod nol at ei gwreiddiau yma.
CYNHALIWYD Gwyl Cerdd Dant 2018 ym Mlaenau Ffestiniog ar Dachwedd 10, gyda neuadd Ysgol y Moelwyn dan ei sang drwy gydol y dydd.
Gwyl Cerdd Dant S4C, 2pm & 7.35pm Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mae'r ffordd draddodiadol hon o ganu alawon gwrthbwynt i gyfeiliant telyn, fel arfer, mor boblogaidd ag erioed.
"There were as many as nine competing for the solo under 19, the song from a musical under 19, the cerdd dant and folk song and the standard was very high.
Gwyl Cerdd Dant 2018 Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2.00 a 7.35, S4C
MAE cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed.
A farmer by trade, Dan Puw is well known to generations of people as an adjudicator and cerdd dant and folk singing coach.
EISTEDDFOD Y FFOR - RESULTS, Solo under 6: 1 Cerin Enlli, Morfa Nefyn Recitation under 6: 1 Owena Medi, Morfa Nefyn Solo 6-8: 1 Osian Trefor, Deiniolen Recitation 6-8: 1 Osian Trefor, Deiniolen Solo 8-10: 1 Osian Llewelyn, Boduan Recitation 8-10: 1 Elin Elis Owen, Nefyn Cerdd Dant solo under 10: 1 Osian Trefor, Deiniolen Solo 10-12: 1 Becca Evans, Caernarfon Recitation 10-12: 1 Llio Bryfdir, Bontnewydd Solo 12-15: 1 Benthany Jones, Dolgellau Recitatiom 12-15 oed: 1 Gwion Jones, Bethel Cerdd Dant solo under 12: 1 Becca Evans, Caernarfon Folk song under 15: 1 Siwan Llwyd Williams, Y Ffr Piano solo under 12: 1.
Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed: Hunan Ddewisiad: Tammy Perry a Fflur Williams.
Mae Trystan Ellis-Morris yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i gyflwyno'r wyl Cerdd Dant ar S4C a hynny am y chweched flwyddyn yn olynol.
Cerdd Dant solo years 2 and under: 1 Liwsi Roberts, Meifod.
CERDD Dant is a unique cultural singing tradition in Wales, and is as popular as ever.