Chromoleucite

Chro`mo`leu´cite


n.1.(Bot.) A chromoplastid.
Mentioned in ?