Coelia


Also found in: Wikipedia.

Coe´li`a


n.1.(Anat.) A cavity.
References in periodicals archive ?
Coelia Nain fod y copr oedd yn y geiniog yn sicr o fy ngwella gan i rywun yn y teulu, oedd wedi gweithio yng ngwaith copr Amlwch yn niwedd y 19eg ganrif ddarganfod fod iachad wedi dod iddo ar Ol rhwbio ei lygad ddolurus gyda dwylo (heb eu golchi) tra'n gweithio efo'r copr