cognovit


Also found in: Legal, Wikipedia.
Related to cognovit: Cognovit Actionem

cognovit

(kɒɡˈnəʊvɪt)
n
(Law) criminal law a defendant's confession that the case against him or her is just
References in classic literature ?
You gave them a COGNOVIT for the amount of your costs, after the trial, I'm told
Dodson and Fogg,' replied the man; 'execution on COGNOVIT for costs.
40: "Immo vero intelligo non aliam esse substantiam totius hominis nisi suam notionem in mente artificis, qui omnia priusquam fierent in se ipso cognovit, ipsamque cognitionem substantiam esse veram ac solam eorum quae cognita sunt, quoniam in ipsa perfectissime facta et aeternaliter et immutabiliter subsistunt".
Hic non audens propter robur virile accedere ad virum, tamquam ad firmiorem, accessit ad mulierem, adhuc virginem: nam post casum in paradiso, tunc primum cognovit Evam mulierem suam.
quo tempore quidam magnus videlicet vir et sapiens cognovit quae materia esset et quanta ad maximas res opportunitas in animis inesset hominum, si quis eam posset elicere et praecipiendo meliorem reddere; qui dispersos homines in agros et in tectis silvestribus abditos ratione quadam conpulit unum in locum et congregavit et eos in unam quamque rem inducens utilem atque honestam primo propter insolentiam reclamantes, deinde propter rationem atque orationem studiosius audientes ex feris et inmanibus mites reddidit et mansuetos.
ante; (48) a cognovit note, by which a debtor consents to judgment in
96) the Supreme Court considered whether to enforce a cognovit note, a
Caelius) ait, si servus tuus fugiens vicarium suum secum abduxit: si vicarius invitus aut imprudens secutus est neque occasionem ad te redeundi nactus praetermisit, non videri fugitivum fuisse: sed si aut olim cum fugeret intellexit quid ageretur aut postea cognovit quid acti esset et redire ad te cum posset noluit, contra esse.
qua in re [philosophia] nihil quod alicuius momenti sit, praeter Senecae quaedam ac Ciceronis, exstare Latine cognovit.
jury trial through a cognovit action, whereby it agrees at the time the