Conopodium


Also found in: Thesaurus.
Related to Conopodium: Conopodium majus
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Conopodium - a genus of dicotyledonous plants of the family Umbelliferae
rosid dicot genus - a genus of dicotyledonous plants
Apiaceae, carrot family, family Apiaceae, family Umbelliferae, Umbelliferae - plants having flowers in umbels: parsley; carrot; anise; caraway; celery; dill
Conopodium denudatum, earthnut - a common European plant having edible tubers with the flavor of roasted chestnuts
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Conopodium majus ydi'r enw gwyddonol ar hwn ac earthnut neu pignut yn Saesneg.
[246] Anthriscus sylvestris [31] Carum carvi [31] Conopodium majus (Gouan) Loret [242] Heracleum sibiricum [31] Laserpitium latifolium [31] Pastinaca sativa [31] Pseudocymopterus montanus [217] Pittosporaceae Pittosporum tobira Ait.
Linaria supina, Pinguecula grandiflora and Veronica aphylla + in 17; Myosotis alpestris + in 18; Allium schoenoprasum + in 19; Minuartia verna + in 20; Scilla verna, Conopodium pyrenaeum, Eryngium bourgatii.
I Ademas: Companeras: Agrostis capillaris + en 4; Digitalis purpurea y Jurinea humilis + en 5; Conopodium majus subsp.