considerance

considerance

(kənˈsɪdərəns)
n
obsolete consideration