cow tree


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

cow tree

n
1. (Plants) a South American moraceous tree, Brosimum galactodendron, producing latex used as a substitute for milk
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ymhen dwy flynedd wedyn bu ar ymgyrch am saith mis yn Ne Venezualea, yn ei swydd fel ceidwad botaneg economaidd i Amgueddfa Hanes Cynhenid 'Field' (1834-1906), pryd y darganfyddodd y planhigyn "cow tree" - oedd wedi ei lenwi a latex melys oedd yn edrych a tastio fel llefrith, ac y gellid ei ddefnyddio efo coffi a the, a'i ddwblu fel glud ar gyfer trwsio canwau tyllog, wrth ei ferwi a'i adael i dwchu.