cruor


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

cruor

(ˈkrʊɔː)
n, pl cruores (ˈkrʊɔːriːz)
(Pathology) med a blood clot
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Priusque apparatu solito instruit feralem officinam, omne genus aromatis et ignorabiliter lamminis litteratis et infelicium [n]avium durantibus damnis, defletorum, sepultorum etiam cadaverum expositis multis admodum membris: hic nares et digiti, illic carnosi clavi pendentium, alibi trucidatorum, servatus cruor et extorta dentibus ferarum trunca calvaria.