cymar

cymar

or

simarre

n
(Clothing & Fashion) a woman's short fur-trimmed jacket, popular in the 17th and 18th centuries
[C17: variant of simar, from French simarre, perhaps ultimately from Basque zamar sheepskin]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
The survey was conducted by Cymar Market Research Ltd on behalf of the Cyprus Broadcasting Corporation.
Cymar cariadus Rita, cefnder ac ewyrth twymgalon a chyfaill annwyl i laweroedd.
WILLIAMS Alun Gareth (Gynt o Benarth a Dinbych) Yn sydyn ar Awst 18, 2016 yn 59 oed Alun; cymar cu Huw a brawd annwyl i Bryn, Paul a Philip.
Ray Oliver packed up his possessions and embarked on a round-the-world trip aboard his 36ft boat Cymar in 1996 after Patricia died from cancer.
Owner Cymar Homes backed down just before an industrial tribunal yesterday and agreed to return pounds 111 lost pay and not penalise drink breaks.
Cymar y diweddar Irene, brawd annwyl Ian, Owen, Emlyn a'r diweddar Sel, brawd yng nghyfraith Edwina, Gwenda, Ann a'r diweddar Lilwen, llys dad arbennig Helen a Bethan, taid balch Daniel, Dafydd a Kevin, Ewythr hoffus Caren, Arwel, Delyth a diweddar David, hen ewythr Owen, Llew, Beca, Dafydd, Osian, Gwion, Catrin a Cara.
According to a sample of 1,100 randomly selected respondents questioned through phone interviews by Cymar from November 14 to 18, Anastasiades was seen leading the first round with 27 per cent.
Mam annwyl I Lleucu, Erin a Ffion, merch I Vi Williams a'r dyweddar Vernon, chwaer I Ruth a'i gwr Jonathan, cymar I Huw Smith.
Cymar cariadus a ffrind gorau Dilys, mab y diweddar William Arthur a Myra Pritchard, brawd hoffus Lona a'r diweddar Ronnie, ewythr caredig Paul, Susan, Neil a'u teuluoedd, cefnder annwyl Roger a'r teulu, cyfaill ffyddlon i Jaci a ffrind arbennig iawn i lawer.
The survey was commissioned by Stockwatch from Cymar Market Research Ltd.
Cymar annwyl Bethan, tad balch Gerallt, Mereryd, Gethin ag Ilan bach, taid a thad yng nghyfraith a brawd annwyl.
Chwaer a chwaer yng nghyfraith hoff i John a Hilda, Nerys a Sel a Mary a Dylan a cymar i Meic.