cymar

cymar

or

simarre

n
(Clothing & Fashion) a woman's short fur-trimmed jacket, popular in the 17th and 18th centuries
[C17: variant of simar, from French simarre, perhaps ultimately from Basque zamar sheepskin]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
"Efallai bod eu plant wedi gadael neu eu bod nhw wedi colli cymar - gall cor ddod yn ail deulu iddyn nhw," meddai Rhys.
The temporary reactivation was also granted to Abundanceprime Chemicals Trading Corp., Cymar International Incorporated, Herco Trading, Inc., and Yanyan International Phils.
The survey was conducted by Cymar Market Research Ltd on behalf of the Cyprus Broadcasting Corporation.
WILLIAMS Alun Gareth (Gynt o Benarth a Dinbych) Yn sydyn ar Awst 18, 2016 yn 59 oed Alun; cymar cu Huw a brawd annwyl i Bryn, Paul a Philip.
Ray Oliver packed up his possessions and embarked on a round-the-world trip aboard his 36ft boat Cymar in 1996 after Patricia died from cancer.
Owner Cymar Homes backed down just before an industrial tribunal yesterday and agreed to return pounds 111 lost pay and not penalise drink breaks.
Cymar a ffrind cariadus Gwyn, Mam annwyl John, Nain arbennig, Chwaer ffyddlon i'w brodyr, a chwiorydd.
Priododd a Myra yn ystod haf 1964, cymar oes a fu'n gefn cyson iddo ar hyd eu bywyd priodasol am dros hanner canrif.
BOC identified the consignees of the shipments as Abundancegain Indent Trading Corp; Abundanceprime Chemicals Trading Corp; Cymar International Incorporated; Herco Trading Inc; and Imperial Foods and Agricultural Products.
According to a sample of 1,100 randomly selected respondents questioned through phone interviews by Cymar from November 14 to 18, Anastasiades was seen leading the first round with 27 per cent.
Mae'r dylluan frech yn ddibynnol ar yr alwad ac yn defnyddio'r sain i ddangos perchnogaeth ar diriogaeth lle maen nhw'n bridio yn ogystal a denu cymar ac atgyfnerthu'r cyswllt rhwng par.
Tad, Gwidman, Cymar, Tadcu, Hen Ddadcu a Thad yng nhyfraith.