Cymru


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Cymru: Cymru am byth

Cymru

(Welsh kumˈri)
n
(Placename) the Welsh name for Wales1
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cymru - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandCymru - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
Sealyham terrier, Sealyham - a wire-haired terrier with short legs that was first bred in Sealyham
Annwfn, Annwn - (Welsh mythology) the other world; land of fairies
Cymric, Welsh - a Celtic language of Wales
Britain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - a monarchy in northwestern Europe occupying most of the British Isles; divided into England and Scotland and Wales and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely to refer to the United Kingdom
Aberdare - a mining town in southern Wales
Bangor - a university town in northwestern Wales on the Menai Strait
Cardiff - the capital and largest city of Wales
Newport - a port city in southeastern Wales
Sealyham - a village in southwestern Wales where the Sealyham terrier was first bred
Swansea - a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel
Anglesea, Anglesea Island, Anglesey, Anglesey Island, Mona - an island to the northwest of Wales
Menai Strait - a strait in northern Wales between Anglesey Island and the mainland
River Severn, Severn, Severn River - a river in England and Wales flowing into the Bristol Channel; the longest river in Great Britain
Amaethon - the farmer god; ancient god of agriculture
Arawn - Celtic deity who was the lord of Annwfn (the other world or the land of fairies)
Arianrhod, Arianrod - Celtic goddess famous for her beauty; mother of Dylan
Don - Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds to Irish Danu
Dylan - Celtic god of the waves; son of Arianrhod
Gwyn - Celtic underworld god
Llew Llaw Gyffes - son of Gwydion and Arianrhod; supported by magic of Gwydion; cursed by Arianrhod
LLud - a Celtic warrior god
Llyr - Celtic deity who was the father of Manawydan; corresponds to Irish Lir
Manawydan, Manawyddan - Celtic sea god; son of Llyr
Cymry, Welsh, Welshman, Cambrian - a native or resident of Wales
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
BYDD Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio'i ddawns newydd, sef Rygbi - Annwyl i mi / Dear to me, am y tro cyntaf gerbron cynulleidfaoedd Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, Gogledd Cymru eleni, cyn mynd ar daith i Japan i berfformio yng Nghwpan Rygbi'r Byd gerbron cynulleidfa fyd-eang.
FRIENDS of the Earth Cymru, Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, and other environment, development and trade union groups are calling on all public sector bodies in Wales to stop investing in climate-wrecking fossil fuel companies.
NFU Cymru will be putting out the welcome mat at the Royal Welsh Show as the future of the farming industry in Wales takes centre stage.
ETAPE CYMRU @matjacdon Just smashed the etape cymru 92mile road race in 5hr17min not bad for my first road race.
Charities up for nomination are Action for Children, Age Cymru, Blind Veterans UK, Breast Cancer Care Cymru, British Heart Foundation Cymru, Llamau, Mencap Cymru, Noah's Ark Appeal, Tenovus, The Wallich, Ty Gobaith Children's Hospice and Wales Air Ambulance.
In the first deal, Sims has announced the acquisition of Cymru Metals Recycling, South Wales, U.K., a ferrous and nonferrous metals recycling facility.
AGE Cymru is the leading older people's charity for Wales.
ENSEMBLE Cymru will be playing notes of thanks to the people of wales and beyond, in a special concert at Llandudno's Gloddaeth Church at 10.30 on May 23.
CYNHYRCHYDD dur mwyaf Cymru yn dweud bod prentisiaethau yn allweddol i ddatrys prinder sgiliau Mae Tata Steel yn cefnogi Wythnos Prentisiaethau Cymru, gan gydnabod rol allweddol prentisiaid yn datrys prinder sgiliau yn y cwmni.
GYDA dim ond pythefnos i fynd cyn dechrau swyddogol Gemau Olympaidd Llundain 2012, bydd Urdd Gobaith Cymru yn cynnal ei phencampwriaeth chwaraeon ei hun hefo'r gorau o'r cystadlu i'w fwynhau yn y rhaglen Gemau Cymru Urdd 2012 ar S4C nos Wener.
NFU Cymru has launched a new Sustainable Agriculture Award to recognise the unparalleled contribution Welsh farming enterprises make to the economic, environmental, social and cultural well-being of Wales.
MI ddylai Cymru osgoi brwydr gorfforol yn erbyn Lloegr os maent amdrechu'r hen elyn yn eu gem Chwe Gwlad Guinness, yn ol cyn-maswr Cymru, Nicky Robinson.