Cynipidae


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Cynipidae - a family of Hymenoptera
arthropod family - any of the arthropods
Hymenoptera, order Hymenoptera - an order of insects including: bees; wasps; ants; ichneumons; sawflies; gall wasps; etc.
cynipid gall wasp, cynipid wasp, gall wasp, gallfly - small solitary wasp that produces galls on oaks and other plants
Cynips, genus Cynips - type genus of the Cynipidae: gall wasps
Amphibolips, genus Amphibolips - cynipid gall wasps, especially causing oak-apple galls
Andricus, genus Andricus - cynipid gall wasps, chiefly affecting oaks
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Among the holometabolous, the Diptera: Cecidomyiidae and Hymenoptera: Cynipidae induce the most diverse galls (Espirito-Santo & Fernandes, 2007), which are histologically and histochemically peculiar (Wells, 1920; Rohfritsch, 1992; Harris, 1994; Stone & Schonrogge, 2003; Ferreira & Isaias, 2014).
Inquilines coexist with the gall inducer when they both feed on the same tissue; e.g., the hymenopteran inquiline Periclistus pirata Osten Sacken (Hymenoptera: Cynipidae) on stem galls of Diplolepis nodulosa Beutenmuller (Hymenoptera: Cynipidae) (Brooks & Shorthouse 1997).
Lipids have been reported from galls produced by species of Cynipidae and Lepidoptera (Bronner, 1992; Vechi et al., 2013), and have also been detected in galls induced by species of Cecidomyiidae on A.
The present paper reports the results of a study on the Asian chestnut gall wasp (ACGW), Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae), and its parasitoids in Italy.
Galls (Hymenoptera: Cynipidae) and host occurrence in Sierra Fria, Aguascalientes, Mexico
Mae 'na amryw byd o wahanol fathau o dyfiant fel hyn sy'n cael eu hachosi gan fathau o wenyn meirch sy'n perthyn i'r teulu Cynipidae, ac mae 'na nifer o enwau Cymraeg am y mathau yma o dyfiant - fala'r derw, marblis coed, chwydd helyg, chwydd llosg, chwydd blagur, ysgubau'r wrach, coronchwydd, cibafal, clwt blewog (ar ddail), afal hopys (hop gall), pincas robin (sy'n tyfu ar y rhosyn gwyllt ac yn cael eu creu gan wenynen feirch Bedeguar) a chwydd botwm sidan.
The spatial distribution of leaf galls of Mikiola fagi (Diptera: Cecidomyiidae) and Neuroterus quercusbaccarum (Hymenoptera: Cynipidae) in the canopy of a Central European mixed forest.
Las especies de la familia Cynipidae, y otras de Figitidae, configuran el grupo de los microcinipoideos que producen agallas, principalmente en encinos (Ronquist 1999).
Comparative behavior and competition between two aphid hyperparasites: Alloxysta victrix and Asaphes californicus (Hymenoptera: Cynipidae; Pteromalidae).
Reaches Upriver Midriver Downriver Family/species [P.sub.i] [P.sub.i] [P.sub.i] Cynipidae L.