Dafydd ap Gruffudd


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Dafydd ap Gruffudd

(Welsh ˈdævɪθ æp ˈɡrɪfɪθ)
n
(Biography) died 1283, Welsh leader. Claiming the title Prince of Wales (1282), he led an unsuccessful revolt against Edward I: executed
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Daeth teyrnasiad tywysogion Gwynedd i ben go iawn pan ddaliwyd Dafydd ap Gruffudd ar Bera yn y Carneddau ym Mehefin 1283.
Nid yn unig ma' nhw'n dwyn ein hanes, ond ma' nhw hefyd sbaddu'n henwau - dyma'r fan y dienyddiwyd Dafydd ap Gruffudd, brawd ein llyw olaf, y person amlwg cyntaf i gael ei ladd am deyrnfradwriaeth ac i gael ei chwarteru'n gyhoeddus.
It includes Caergrwle Castle, built by Dafydd ap Gruffudd between 1278 and 1283, which was the last castle to be built by a native Welsh prince, and Castell y Bere, which was established by Llywelyn ap Iorwerth after he took back control of Meirionnydd and Ardudwy from his son Gruffudd.
Denbigh, or little fortress, was described in 11th century records as a small border town n In 1282, Edward I conquered the town and began building a castle built over the stronghold of Dafydd ap Gruffudd, the Welsh leader he crushed
Rhys Mwyn BARN PASG 1282 oedd hi pan ymosododd Dafydd ap Gruffudd ar gastell Penarlag.