Denmark

(redirected from Denmarc)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
click for a larger image
Denmark

Den·mark

 (dĕn′märk′)
A country of northern Europe on Jutland and adjacent islands. It was unified in the 10th century by the Viking king Harold Bluetooth (died 985), who converted the people to Christianity. Denmark controlled England briefly in the 11th century and was united with Sweden and Norway in 1397. The union with Sweden lasted until 1523, and the union with Norway until 1814. Copenhagen is the capital and the largest city.

Denmark

(ˈdɛnmɑːk)
n
(Placename) a kingdom in N Europe, between the Baltic and the North Sea: consists of the mainland of Jutland and about 100 inhabited islands (chiefly Zealand, Lolland, Funen, Falster, Langeland, and Bornholm); extended its territory throughout the Middle Ages, ruling Sweden until 1523 and Norway until 1814, and incorporating Greenland as a province from 1953 to 1979; joined the Common Market (now the EU) in 1973; an important exporter of dairy produce. Language: Danish. Religion: Christian, Lutheran majority. Currency: krone. Capital: Copenhagen. Pop: 5 556 452 (2013 est). Area: 43 031 sq km (16 614 sq miles). Danish name: Danmark

Den•mark

(ˈdɛn mɑrk)

n.
a kingdom in N Europe, on the Jutland peninsula and adjacent islands. 5,356,845; 16,576 sq. mi. (42,930 sq. km). Cap.: Copenhagen.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Denmark - a constitutional monarchy in northern EuropeDenmark - a constitutional monarchy in northern Europe; consists of the mainland of Jutland and many islands between the North Sea and the Baltic Sea
battle of Jutland, Jutland - an indecisive naval battle in World War I (1916); fought between the British and German fleets off the northwestern coast of Denmark
Common Market, EC, EEC, European Community, European Economic Community, European Union, EU, Europe - an international organization of European countries formed after World War II to reduce trade barriers and increase cooperation among its members; "he tried to take Britain into the Europen Union"
NATO, North Atlantic Treaty Organization - an international organization created in 1949 by the North Atlantic Treaty for purposes of collective security
Scandinavia - a group of culturally related countries in northern Europe; Finland and Iceland are sometimes considered Scandinavian
Jutland, Jylland - peninsula in northern Europe that forms the continental part of Denmark and a northern part of Germany
Seeland, Sjaelland, Zealand - the largest island of Denmark and the site of Copenhagen
Copenhagen, Danish capital, Kobenhavn - the capital and largest city of Denmark; located on the island of Zealand; "Copenhagen is sometimes called the Paris of the North"
Aarhus, Arhus - port city of Denmark in eastern Jutland
Aalborg, Alborg - a city and port in northern Jutland
Viborg - a town of Denmark in north central Jutland
Frisian Islands - a chain of islands in the North Sea off the coast of northwestern Europe extending from the IJsselmeer to Jutland
Dane - a native or inhabitant of Denmark
Translations
Дания
Dánsko
Danmark
Tanska
דנמרק
Danska
Dánia
Danmörk
デンマーク
덴마크
Danemarca
Dánsko
Danska
Danmark
ประเทศเดนมาร์ก
nước Đan Mạch

Denmark

[ˈdenmɑːk] NDinamarca f

Denmark

[ˈdɛnmɑːrk] nDanemark m
in Denmark → au Danemark
to Denmark → au Danemark

Denmark

nDänemark nt

Denmark

[ˈdɛnmɑːk] nDanimarca

Denmark

الدِنْـمارْك Dánsko Danmark Dänemark Δανία Dinamarca Tanska Danemark Danska Danimarca デンマーク 덴마크 Denemarken Danmark Dania Dinamarca Дания Danmark ประเทศเดนมาร์ก Danimarka nước Đan Mạch 丹麦
References in periodicals archive ?
Mae amrywiaeth y lleoliadau yn apelio'n fawr, o fryn y Sound of Music i'r bont sy'n troi'n dwnnel i gysylltu Denmarc a Sweden.
Enwebwyd y ffilm, sy'n gydgynhyrchiad rhyngwladol o Iwerddon, Gwlad Belg, Denmarc, Ffrainc a Lwcsembwrg, ar gyfer gwobr Oscar yn 2015 ac ers hynny mae wedi cael ei gwerthu i ddarlledwyr ledled y byd.
Mi gafwyd hyd i gorff gwraig o Oes yr Haearn mewn cors yn Denmarc tua 1835.
Enwebwyd y ffilm, sy'n gyd-gynhyrchiad rhyngwladol o Iwerddon, Gwlad Belg, Denmarc, Ffrainc a Lwcsembwrg, ar gyfer gwobr Oscar yn 2015 ac ers hynny mae wedi cael ei gwerthu i ddarlledwyr ledled y byd.
Byddan nhw ymysg rhai o gorau mwyaf disglair Ewrop ac yn ymddangos ochr yn ochr a'r goreuon o Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Estonia, Yr Almaen, Hwngari, Slofenia a Latfia.
Mwynhawyd sawl taith dramor dros y blynyddoedd - Canada ddwywaith, Denmarc, Hong Kong, Awstria, Ffrainc, Yr Almaen, Llydaw ddwywaith, UDA a'r Eidal.
Dyma'r tro cyntaf i gystadleuaeth Cor y Flwyddyn Eurovision 2017 gael ei chynnal a bydd Cor Merched Sir Gar ymysg rhai o gorau mwyaf disglair Ewrop ac yn ymddangos ochr yn ochr a'r goreuon o Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Estonia, Yr Almaen, Hwngari, Slofenia a Latfia.
Roedd ambell stori wych yn dod nol ag atgofion melys, fel yr Iseldiroedd yn curo'r Almaen, Lloegr yn methu yn '96, ac, wrth gwrs, storiau buddugoliaethau annisgwyl Groeg a Denmarc.