Detur

De´tur


n.1.A present of books given to a meritorious undergraduate student as a prize.
References in classic literature ?
I am conscious, however, that the slight, unsatisfactory, and trivial manner, in which the result of my antiquarian researches has been recorded in the following pages, takes the work from under that class which bears the proud motto, Detur digniori.
Dopo un ampia discussione nella Sessione IX si conclude pero: <<Concordant omnes ut definido de indulgentiis detur in Codicem>> (327).
295] (47); cerveza: Scriptori pro penna detur bona cerevisia.
se recoge lo siguiente: Dice el Pretor: No hagas en lugar publico, o introduzcas en este lugar cosa alguna por la cual se le cause a uno algun dano, excepto aquello que por ley, Senadoconsulto, Edicto, o decreto de los Principes se te concedio, <pues en este caso> no dare interdicto por lo que <alli> se haya hecho (Praetor ait: ne quid in loco publico facias, inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est, de eo quod factum erit interdictum non dabo).
CLXIV, [seccion] 1: "distinguit, & ponit tres casus in ista materia, quando magistratui datur pecunia, ut ferat sententiam justam, & quando ut feratur injusta, & quando si detur simpliciter, in quibus omnibus casibus in eam sententiam communi consensu receptam descendit, committi barratariam" (208).
15) <<Omnis contractus, etiam nudus, sponte libereque factus, si contrahentes, sint habiles, parit obligationem naturalem seu in foro conscientiae, ita ut parte invita non possis rescindere, nisi iure positivo sit irritus vel detur irritandi potestas>> (ibidem, lib.
37) "Si deponens rem cuftodiendam commitit homini, quem negligentem efe novit, & negligentia ejes detur damnum; ipse in culpa eft" ["Si alguien entrega en deposito una cosa a un hombre, que el sabe que es negligente, y por causa de esta negligencia ha acaecido un dano, el mismo [depositante] esta en culpa"].
92: 'Non detur infirmo nimia spes corporalis salutis consequende .
Etiam aegroti vinum quandoque postulant, quod si intempestive illis detur, phrenesim conciliat et duo hinc nascuntur mala, nam et aeger interit, et medicus [marcadas por un trazo por tres lados (izquierda, arriba,--discontinuo--abajo) las palabras siguientes:] male audit.
a Portonariis, Salmanticae, 1553) I, Prooemium, 5b: "Neque vero est quod theologi vitio detur, hanc sibi assumere provinciam, quae iurisperitis accomodatior videri potest.
9: 98, 46-54: <<Cum autem secundum Peripateticos detur esse tempus infinitum et in futuro et in praeterito, tunc quaeritur, qualiter possit esse terminatum et qualiter sit verum tempus infinitum, cum tamen secundum eosdem Peripateticos nihil sit actu infinitum?
hos quoque sex versus, in prima fronte libelli si praeponendos esse putabis, babe: 'orba parente suo quicumque volumina tangis, his saltem vestra detur in urbe locus.