Divast

Di`vast´


a.1.Devastated; laid waste.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Faced with the lack of guidelines, principally for the establishment of the causal nexus, as a great challenge for the VISAT, the Division of Worker Healthcare and Surveillance (DIVAST, for Divisao de Vigilancia e Atencao a Saude do Trabalhador), State Center for Reference in Worker Health (CESAT, for Centro Estadual de Referenciaem Saude do Trabalhador), and the Health Secretary of the State of Bahia (SESAB, or Secretaria Estadual de Saude da Bahia) developed the Protocol for Mental Healthcare and Work.
Kroonikateksti mitte kuigi kokkukAaAaAeA lavate konstruktsioonidega on AaAaAeA ritatud neid r klappima panna kAaAaAeAnsitlusega AaAaAeA htsest riialastega sAaAaAeA divast Sakalast Selline vajadus langeb AaAaAeAnra, kui nAaAaAeAnha viljandlasi selleks ajaks mitu aastat tagasi kristianiseerunutena.