Dyfed


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Dyfed

(ˈdʌvɛd)
n
(Placename) a former county in SW Wales: created in 1974 from Cardiganshire, Pembrokeshire, and Carmarthenshire; in 1996 it was replaced by Pembrokeshire, Carmarthenshire, and Ceredigion

Dy•fed

(ˈdʌv ɪd)

n.
a county in Wales. 343,200; 2227 sq. mi. (5767 sq. km).
References in periodicals archive ?
Teaching assistant Dyfed Ellis Pritchard, 43, first met his wife Bethan 18 years ago - when they both worked at their local Spar convenience store.
MAE un ymhob 200 plentyn ac un ymhob 500 oedolyn yn mynd ar goll yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn - ac mae heddluoedd Cymru yn chwilio am rywun newydd sydd ar goll bob dydd.* Mewn cyfres uchelgeisiol ar S4C o'r enw Ar Goll, bydd cyfle i wylwyr ddilyn ymdrechion Heddlu Dyfed Powys i drio dod o hyd i bobl a phlant sy'n mynd ar goll ar draws y llu.
But it is understood he only stepped down after asking Dyfed Powys Police Authority to back him, and being told no.
A 49-year-old man was arrested yesterday following an operation between West Midlands and Dyfed Powys Police.
Simon Heeley moved from West Midlands Police's Professional Standards department to take up a post as a uniformed sergeant at Dyfed Powys police, in mid-Wales, more than a year ago.
THE former probation chief of Dyfed, Geoffrey Cartledge, yesterday spoke of his relief at being cleared of fiddling his expenses.
Dyfed Powys chief constable Ian Arundale said: "The last four years have probably been the most challenging in the history of Dyfed Powys Police.
Dyfed Powys Police, in mid and west Wales, investigated the allegations in February 2007 and took no action after concluding they were groundless.
Dyfed Powys Police are investigating 29 thefts from cars in Newtown during August.
A Dyfed Powys Police spokesman said a young man driving a Ford Fiesta was killed after colliding with the Ford Escort.
MAE yna ddywediad yn y Gymraeg - hawdd cynnau tan ar hen aelwyd - ac mae hyn yn bendant yn wir i Carys a Dyfed Hughes Jones sydd wedi priodi am yr ail waith gyda help rhaglen S4C Priodas Pum Mil.