References in periodicals archive ?
Mae grug y mel, Erica cinerea, yn lliw porffor cyfoethog.
Tyfu ar y darnau sychach mae grug y ml (Erica cinerea; bell heather).
Mae blodau grug y ml, Erica cinerea, yn fwy, a dydi'r dail ddim yn gorgyffwrdd ar hwn.