Esguard

Es`guard´


n.1.Guard.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Jaume Pahissa: "Rosa." Enric Morera: "Melangia." Eduard Toldra: "Camins de fada," "Festeig," "Menta I farigola," "Racanga," "Abril,""Canco de passer cantant," "Romanca de Santa Llucia." La rosa als llavis: "Si anessis tan lluny," "Mocador d'olor," "I el seu esguard," "I el vent deizava dintre la rosella," "Sere a ta cambra amiga," "Visca l'amor." Frederic Mompou: Combat del Somni: "Damunt de tu no mes les flors," "Aquesta nit un mateiz vent," "Jo et pressentia com la mar," "Neu." Carlota Garriga: Tres canccons del Combat del Somni: "Ja no seras mai mes record," "Les teves nits," "Voldria veure en els teus ulls," "El can dels ocells."
Seulement ayez esguard et consyderation de tous jours bien lier et continuer tes coups.
[...] icelles par esbat composant ne pretendois gloire ne louange aulcune: seulement avois esguard et intention par escript donner ce peu de soulaigement que povois es affligez et malades absens, lequel voluntiers, quand besoing est, je fays es presens qui soy aident de mon art et service.
A chance meeting with a lone beauty called Marian Esguard only enhances the feeling of unease.
Frantic at the idea of losing her, Jarrett begins a search for the Esguard family.