Fla

(redirected from FLAS)
Also found in: Acronyms.

Fla.

Florida.
References in periodicals archive ?
decorticans Becquer HFC 82464 (HAJB, HAC, FLAS, B) Groffenrieda latifolia Penneys 1303 (FLAS) (Naudin) Triana Countries from which each specimen was collected are listed.
FLAS, en colaboracion con Hear O' Israel, estaran celebrando el Dia del Nino de 11 a.
He was also GWOBRAU GWIR FLAS S4C, 9pm Gwobrau'r Gwir Flas yw uchafbwynt y calendr bwyd yma yng Nghymru; yn wir maen nhw'n cael eu hystyried yn "Oscars" y diwydiant bwyd Cymreig.