floxuridine

(redirected from FUDR)
Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.floxuridine - antineoplastic drug used to treat some cancers; can cause loss of hair
antineoplastic, antineoplastic drug, cancer drug - any of several drugs that control or kill neoplastic cells; used in chemotherapy to kill cancer cells; all have unpleasant side effects that may include nausea and vomiting and hair loss and suppression of bone marrow function
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
After adulthood, worms were transferred every other day to plates containing 150 mM of FUDR (5-fluoro-2'-deoxyuridine) to inhibit reproduction, in the presence or absence of GEE.
Briefly, age-synchronized day 1 adult worms were incubated in several concentrations of GNC (0.0394, 0.394, 1.97, 3.94, and 11.82 mg/mL) in S-complete liquid medium with FUDR for 48 hours; the worms were then transferred to a 48-well plate, with approximately 35 worms in 160 [micro]L of M9 buffer per well [24].
Corresponding means in FUdR synchronized chromosomes were 2.18+0.33 Vs 13.26+0.85 and 2.65+0.50 Vs 21.87+1.88 in the two breeds respectively.
Similarly they show gaps, breaks and multi-radial figures either spontaneously or upon induction in-vitro using different carcinogenic agents such as 5-fluorodeoxyuridine (FUdR), Aphidicoline (Yang and Long, 1993).
2,7-Dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA) and 5-fluoro-2'-deoxyuridine (FUdR) were bought from Sigma-Aldrich Co.
Llwybr drwy ganiatd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n ein harwain ar draws Trwyn Gwter Fudr, ond ar waethaf ei enw, mae hwn yn benrhyn hyfryd hyd yn oed ar ddiwrnod gwyntog, oer yng nghanol gaeaf.
Mae'n anifail delfrydol fel ci anwes gyda'i got lefn, blewyn cwta a choesau uchel sy'n golygu nad yw ei gorff yn mynd yn fudr wrth gerdded drwy'r glaswellt.
O fewn oriau, roedd yn l yn ei chwt, er mawr syndod i''r RAF, a''i adennydd yn fudr gan olew.
Mae'n ddrwg gen i ddweud fod y plac yn coffau William Morgan y tu allan i'r eglwys, yn fudr iawn.
Dileu gair fel "slwten" y dylid ei wneud, gair sydd yn gysylltiedig 'r elfen fudr mewn bywyd.
Eto dim byd clinigol a digidol - popeth yn fudr ac yn amrwd - bron fod rhywun yn gweld ol bysedd yr artist ar y gwaith.