Flukeworm

Fluke´worm`


n.1.(Zool.) Same as 1st Fluke, 2.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Ond maent hefyd yn bwyta llyngyr yr iau (flukeworm) sy'n gallu bod yn niweidiol i dda byw, felly mae'r aderyn yn ffrind i'r ffermwr.