Fondus


Also found in: Thesaurus.

Fon`dus´


n.1.A style of printing calico, paper hangings, etc., in which the colors are in bands and graduated into each other.
References in periodicals archive ?
1] and %HRmax) responses during the performance of sets of nine different ballet movements (plies, tendus, jetes, ronds de jambes, fondus, grand adage, grand battements, temps leves, and sautes), and correlate them with dancers' first and second ventilatory thresholds (VT1 and VT2).
La, fondus dans cette maree latino-asiatiquo-africano-etrangere.
Investicinio fondo graza neivertina rizikos veiksnio, todel sis rodiklis nera tobulas lyginant skirtingu investavimo strategiju fondus.
For example, granular myringitis can progress to medial meatal fibrosis or what is often called a "false fondus.
Jei ir toliau bus placiau kalbama apie rizikos kapitalo fondus, tai ateityje sie fondai gali tapti itin populiariu finansavimo saltiniu.
Nors visuomeneje vyrauja priestaringos nuomones del investavimo i privacius pensiju fondus, kaip valstybinio socialinio draudimo alternatyvos tolimesnes perspektyvos Lietuvoje, taciau asmenu, savanoriskai kaupianciu senatves pensijai is socialinio draudimo imokos dalies, skaicius palaipsniui dideja, o tai rodo si asmeninio investavimo buda isliekant patrauklu.
Sis dydis tiesiogiai sumazina investiciju graza investuotojui, todel yra vienas pagrindiniu punktu, i kuri reikia atsizvelgti renkantis tiek aktyviai, tiek ir pasyviai valdomus fondus.
daug kam yra pernelyg sudetinga, be to, daznai tiesiogiai investuoti yra gana brangu, todel ne vienas zmogus pasirenka sprendima--investuoti i fondus.
Vertinant investiciniu fondu investavimo stiliu ir socialini visuomenes poreiki investiciniai fondai klasifikuojami i socialiai atsakingus ir etiskus investicinius fondus.