Free-denizen

Free´-den`i`zen


v. t.1.To make free.