furry

(redirected from Furrys)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

fur·ry

 (fûr′ē, fŭr′ē)
adj. fur·ri·er, fur·ri·est
1. Consisting of or similar to fur.
2.
a. Covered with, wearing, or trimmed with fur.
b. Covered with a furlike substance.
3. Having a furlike quality, as in tone; fuzzy: a furry voice.

fur′ri·ness n.

furry

(ˈfɜːrɪ)
adj, -rier or -riest
1. covered with fur or something furlike
2. of, relating to, or resembling fur
3. (Building) another word for furred5
4. (Pathology) Also: furred (of the tongue) coated with whitish cellular debris
ˈfurrily adv
ˈfurriness n

fur•ry

(ˈfɜr i)

adj. fur•ri•er, fur•ri•est.
1. consisting of or resembling fur.
2. covered with fur; wearing fur: furry animals.
3. obstructed or coated as if with fur.
[1590–1600]
fur′ri•ly, adv.
fur′ri•ness, n.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.furry - covered with a dense coat of fine silky hairs; "furred animals"; "a furry teddy bear"
haired, hairy, hirsute - having or covered with hair; "Jacob was a hairy man"; "a hairy caterpillar"

furry

adjective hairy, woolly, shaggy, downy, fleecy thick furry tails

furry

adjective
Covered with hair:
Translations
فَروي ، كالفَرْومَكسو بِالفَرو
chlupatýhebkýměkký
karvainenturri
loîinnloîinn, mjúkur
pelspelzig
kosmat
kürk gibikürklü

furry

[ˈfɜːrɪ]
A. ADJ [animal] → peludo; [teddy bear] → de peluche
B. CPD furry dice NPL (Brit) → dados mpl afelpados (tipo de colgante para el coche)
furry toy N(juguete m de) peluche m

furry

[ˈfɜːri] adj
(= covered with fur) [animal] → à fourrure; [tail, body] → poilu(e)
(= made of fur) [garment] → en fourrure
[toy] → en peluche

furry

adj (+er)
body, bellyhaarig; tailbuschig; furry animalTier ntmit Pelz; furry friend (hum)vierbeiniger Freund (hum); the kitten is so soft and furrydas Kätzchen ist so weich und kuschelig; the soft furry skin of the sealdas weiche Fell des Seehundes
(= like fur) hat, slippers, material, liningflauschig; furry dicePlüschwürfel pl; furry toyPlüschtier nt
(= coated) tonguebelegt; (= scaly) kettle, pipeverkalkt

furry

[ˈfɜːrɪ] adj (animal) → peloso/a; (toy) → di peluche

fur

(fəː) noun
1. the thick, short, fine hair of certain animals.
2. the skin(s) of these animals, often used to make or decorate clothes etc for people. a hat made of fur; (also adjective) a fur coat.
3. a coat, cape etc made of fur. She was wearing her fur.
furrier (ˈfariə) , ((American) ˈfə:-) noun
a person who (makes and) sells furs.
ˈfurry adjective
1. covered with fur. a furry animal.
2. like fur. furry material.
References in periodicals archive ?
Rwan ta, dwi rioed 'di sgwrsio hefo Rawlins felly dwi'n cymeryd fod y darn am 'Dadaists' wedi dod gan Gruff Rhys, canwr y Super Furrys.
Rydym yn son am record Gymraeg sydd wedi gwerthu dros y Byd, felly un peth mae'r Super Furrys wedi ei wneud o ganlyniad, yw cyflwyno'r Gymraeg i lefydd hollol newydd.
Wel mae pob aelod o'r Furrys yn siarad Cymraeg felly maen nhw'n "Gymry Cymraeg".
Petai'r Furrys i gyd yn byw yn Llundain mi fydda nhw dal yn "grwp Cymreig" oherwydd ei cysylltiad Cymreig, fel sydd yn wir am grwpiau fel Feeder gan fod Grant yn wreiddiol o Gasnewydd.