Galium mollugo

(redirected from Galium album)
Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Galium album: Galium mollugo
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Galium mollugo - Eurasian herb with ample panicles of small white flowers; naturalized in North America
bedstraw - any of several plants of the genus Galium
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
polytrichus 1, Erysimum cuspidatum 1, Euphorbia petrophila 1, Festuca callieri 1, Filipendula vulgaris 1, Galium album 1, Koeleria macrantha 1, Linum tenuifolium 1, Pedicularis sibthorpii 1, Pulsatilla halleri subsp.
sulcata 40, Thymus kosteleckyanus 10, Galium album 5, Filipendula vulgaris 5, Koeleria macrantha 5, Helianthemum canum subsp.
Epipactis atrorubens (#) S 1 (0.2) 2 (0.2) Epipactis helleborine (#) S Erucastrum gallicum 1 (0.1) Erysimum cheiranthoides R Festuca pratensis CSR 4 (0.4) Festuca rubra CSR 1 (0.1) Galium album Leucanthemum vulgare C/CSR Medicago lupulina R/SR Medicago sativa C/CSR Medicago x varia C/CSR Melilotus albus CR Orchis militaris (#) S/SR Orthilia secunda Pastinaca sativa 2 (0.2) Pilosella officinarum S/CSR 2 (0.2) Pilosella sp.