Ebbw Vale

(redirected from Glyn Ebwy)
Also found in: Encyclopedia.

Ebbw Vale

(ˌɛbuː ˈveɪl)
n
(Placename) a town in S Wales, in Blaenau Gwent county borough: a former coal mining centre. Pop: 18 558 (2001)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Nes ymlaen, Glyn Ebwy sy'n wynebu Merthyr yn rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol ar Barc Pandy, Cross Keys.
Cwestiwn olaf i'r ymgyrchwyr Iaith a'r trefnwyr gigs Cymraeg - pwy sy di bod yn l i Glyn Ebwy?
Bro: Glyn Ebwy a''r Fro (8.25pm) Presenters Iolo Williams and Shn Cothi visit the home of this year''s National Eisteddfod, Ebbw Vale, where they meet a local radio DJ and the youth cricket team.
Ac wedyn, mae gennym ni holl angerdd Uwch Gynghrair Rygbi Cymru, gyda Phontypridd yn croesawu Glyn Ebwy i ferw Heol Sardis.
Cawn gyfle i weld Rownd 1af Gemau Ail Gyfle Uwch Gynghrair Principality rhwng Glyn Ebwy a Crwydriaid Morgannwg.
Yn fuan iawn ar ol Steddfod Glyn Ebwy, a minnau'n gwrando ar y radio ar bnawn Sul, fe glywais lais hyfryd Sian Phillips yn darllen stori - oddi fewn hanner brawddeg roeddwn yn gwybod mai dyma'r stori oedd wedi aros yn fy nghof ers yn blentyn bach.
Ond cafodd ei ysbrydoli gymaint gan y cerddi fel y penderfynodd ei bod yn amser lledu'r gair amdano, ac erbyn Eisteddfod Glyn Ebwy, cafwyd cyfarfod i sefydlu Cymdeithas Niclas y Glais.
Rygbi'r undeb fydd yn cymryd y sylw ar S4C heno wrth i dim Glyn Ebwy gwrdd a Cross Keys yng ngem ail-gyfle Uwch Gynghrair y Principality.
Yn y flwyddyn aeth heibio cafwyd ymateb arbennig o dda i gyfarfodydd yn Llangefni, Caerfyrddin, Yr Wyddgrug, Machynlleth, Abertyleri a Glyn Ebwy.
Hon oedd awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010, ac mae'n deyrnged deilwng i Gymro arbennig iawn.
Sefydlwyd y cr ar gyfer Eisteddfod Y Bala y llynedd, ac ennill (gyda'n acen ogleddol!) ac roedd hi'n fraint ac anrhydedd cael cefnogi Eisteddfod Glyn Ebwy eleni (fel ac y gwnaeth mwy nag un cr arall o'r ardal hon).
Yn 2010, derbyniodd Leah glod swyddogol am ei chyfraniad aruthrol yn meithrin cantorion ifanc pan enillodd fedal Syr TH Parry-Williams yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy. Serch hynny, dywed nad dyna'r prif uchafbwynt a ddaw i'r cof wrth edrych yn ol ar ei bywyd: "Oedd, roedd ennill y fedal honno yng Nglyn Ebwy yn sicr yn un o'r uchafbwyntiau, ond yr hyn dw i'n ei gofio'n fwy na dim ydi'r teimlad o foddhad sydd 'na i'w gael wrth weld pobl rydw i wedi'u hyfforddi yn ennill ac yn llwyddo.