González Márquez


Also found in: Wikipedia.

González Márquez

(Spanish ɡɔnˈθalɛθ ˈmarkɛθ)
n
(Biography) Felipe (feˈlipe). born 1942, Spanish statesman; prime minister of Spain (1982–96)