gorhen


Also found in: Wikipedia.

gorhen

(ˈɡɔːˌhɛn)
n
(Animals) a female red grouse
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Chwaer annwyl Dilwyn a'r diweddar Doris a Glyn, chwaer-yngnghyfraith Iris a'r diweddar Margaret, modryb, hen fodryb a gorhen fodryb gariadus.
Priof hoff y diweddar John, mam dyner Yvonne, Ireen, Frances a'r diweddar Elizabeth Amy (Betty), mamyng-nghyfraith barchus Stephen, Peter a'r diweddar Richard, mamgu, hen famgu a gorhen famgu annwyl iawn.
JONES Elizabeth Ann (Bessie) Yn dawel ar Awst 13, 2015 yn Ysbyty Glangwili, Bessie gynt o Glan-y-Mor, Llansteffan a Ger-y-Marbell, Llanybri; priod hoff y diweddar Elwyn, mam gariadus Eileen, Wyn ac Eiry, mamgu, hen famgu, gorhen famgu a chwaer annwyl a mamyng-nghyfraith barchus.