Gorsedd

(redirected from Gorseddau)

Gorsedd

(ˈɡɔːsɛð)
n
(Music, other) (in Wales) the bardic institution associated with the eisteddfod, esp a meeting of bards and druids held daily before the eisteddfod
[from Welsh, literally: throne]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Agorwyd Rheilffordd Ffestiniog ym 1836, ac yna Tramffordd Croesor ym 1864 a Thramffordd y Gorseddau ym 1856, ac erbyn 1873 allforiwyd dros 116,000 o dunelli trwy Borthmadog mewn mwy na mil o longau.
Mae hanesion y gorseddau cynnar hynny ar droad y 18fed ganrif a'r 19eg ganrif yn dangos pa mor wyllt oedden nhw, a chaneuon gwrthryfelgar yn erbyn y frenhiniaeth a'r eglwys wladol yn rhan fawr o'r miri.
Pictured are views from above Gorseddau Quarry (above) and circling the peak of Snowdon (below)
Cafodd ei thad ei ladd yn Chwarel Gorseddau, ac roedd ganddi frawd, Richard, yn byw yn Pennsylfania.
Another magnificent structure, thought to be unique, is the overhanging "half-arch" in the disused slate quarry at Gorseddau, Cwm Ystraddlyn.
For the walk, turn left along the road and where it turns sharp right to the reservoir keep straight on through a gate and follow the track - which is again the tramway - to the Gorseddau slate workings
Yn y 1860au roedd y llechi yn cael eu cludo'n ol i Ryd Ddu dros Fwlch y ddwy elor ac ymlaen i Gaernarfon, ond gyda dyfodiad y tram o Gorseddau fe gludwyd popeth yr holl ffordd i Borthmadog.