haar


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to haar: Haar measure

haar

(hɑː)
n
(Physical Geography) Eastern Brit a cold sea mist or fog off the North Sea
[C17: related to Dutch dialect harig damp]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

haar

Sea mist or fog that occurs over cold bodies of water.
Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
References in periodicals archive ?
Speaking on the Patron's Cup challenge, Mr ter Haar said for a team to enter they needed to pay a joining fee of P10 000.
Tom, who lives in the city, said the haar "presents rare gifts and magical moments" for snappers.
* Computing the DCT and Haar transforms for each block
Die protagonis, die vioolspeler Magriet, wil ontsnap van die dwingelandy van Albino X en pak die lang pad aan terug na die voorstad Wonderboom in Pretoria, waar sy grootgeword het en haar familie steeds woon.
Our partnership with Alfons Haar meets all of these objectives,” said Jon DeLine, President of Liquip's Aviation division.
Haar wavelet-quasilinearization technique [3-6] is recently developed method for the nonlinear differential equation, which deals with all types of nonlinearities.
The aim of the present work is to investigate the solution of the higher order fractional Duffing equation, fractional order force-free and forced Duffing-Van der pol (DVP) oscillator using Haar wavelet-quasilinearization technique.
Hier bou Isabel 'n wereldbekende sonar-praktyk op waar sy werk tot haar aftrede 'n paar jaar gelede.
Andre le Roux, 'n voorste beoefenaar van kortkuns, word in die bedankingswoord as haar mentor beskou, 'n Deeglike lees van sy verhale sou haar leer hoe om 'n intro- en slot te skryf.
FONTWELL: GAZETTE BET: 5.30 Haar. NAOMI MATTHEW: 5.00 Bhakti, 5.30 City Press, 6.00 Dubai Glory, 6.30 Gandalfe, 7.00 Psi, 7.30 Ontheslate, 8.00 Gone Too Far.
Sedert haar kinderdae wou Rebbeka altyd 'n verpleegster word.
(As haar man as gesant die verre noorde toe moet gaan