Halwe

Hal´we

    (häl´we)
n.1.A saint.
References in periodicals archive ?
Included in the 'Desc' category is (on the left-hand side of Figure 10) complex words ending in affixes that include [NR/ er] and [NR/ skap] that attract the use of the *s* linking morpheme when they are used as the left-hand constituent, and the right-hand affixoids like gesind and halwe which behave identically when used as the right-hand constituent.
Public Relation Officer, Nagpur Metro, Akhilesh Halwe said that the joy ride is being conducted to help the citizens get a feel of the system.
[...] Nou, na jare en jare, veertig jaar, eintlik 'n halwe eeu, het ek vir myself die Lig gevind, en daardie klein bruin kind se Wil vervul: hom ingebind in Afrikaans vir altyd.
He also dropped at the families of martyr Corporal Tareq Halwe and Private Yahya Najmi in Jazan Region and conveyed the condolences of the minister to them.
Hy het nie halwe werk geduld nie, en wee jou as daar spelfoute in jou notas was of jou handskrif onleesbaar was!
Die lewe is 'n halwe roman (La vida es una novela a medias), de 1999 -titulo de la coleccion a la que pertenece 'Angel errante'- reune diez cuentos donde S.
Daar is progressie in die gedig, want eers is hy net bewus van die "blou koepel" en dan is die "halwe sirkel van die maan" sigbaar.
[In die een hoek staan 'n vleuelklavier en in 'n halwe kring daaromheen sit, verspreid op sofa, stoel of bank, 'n paar Waldensers, waaronder ook 'n jong student, die groentjie.
Die rasionaal vir die tweede afdeling in die bundel is, volgens Van Rensburg (2004:xiii), gebaseer op "persepsies wat op verkeerde feite of berekende halwe waarhede berus".
Kotze (2014) bring die samesteller, Suzette Kotze-Myburgh, verhale uit vyf van Kotze se bundels byeen: uit Halfkrone vir die Nagmaal (1982), Silt van die aarde (1986), Halwe hemel (1992), Waterwyfie en ander woestynverhale (1997) en Die wind staan oos (2007).
9 dat akkers op die sinkdak val en vye op die ringmuur breek is wonderlike digterlike spel Van Wyk Louw se tweede bundel dra die titel Die Halwe Kring.