Heb


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Heb

or Heb.,

1. Hebrew.
2. Bible. Hebrews.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn gynharach eleni es i drwy Fwlch y Gorddinen ar Etape Eryri yng nghanol glaw trwm gan wynebu gwynt o 50 milltir yr awr, oedd ar y pryd yn teimlo yr un mor arteithiol a dringfa Cefn Cyfarwydd, heb gysur o unrhyw olygfa.
Heb gysylltiad ac unigolyn yr oll sydd gennym yw'r gwrthrych.
Clywais mam yn dweud fel yr oedd yn ymganu'r geiriau yn fwy na'u ledio: Craig yr Oesoedd cuddia fi m:- m:- m:- m:- d:- t:- l:- Dyma englyn i'r flwyddyn newydd (ni wn pwy yw'r awdur): Blwyddyn heb wylo iddi - a blwyddyn Heb ludded i'ch poeni Blwyddyn fras, blwyddyn o fri, Efo iechyd fo ichwi.
The retailer said HEB Cypress Market will feature the largest meat market in the area, offering USDA prime, organic, and natural meats; one of the largest seafood departments in the area with seven-day-a-week fresh fish deliveries from around the world, and a wide selection of wild and local catches; more than 900 different fruits and vegetables with more than 100 varieties of Certified Organic produce; at least 2,000 varieties of the world's finest wines; a bakery, complete with a hearth oven and a wide selection of organic and home-made artisan breads crafted on-site daily; and a cheese shop filled with more than 400 specialty and imported cheeses.
Ac am 40 mlynedd bob dydd Iau, gwelwyd y gwragedd yno heb lefaru yr un gair wrth gywilyddio'r awdurdodau gyda'u presenoldeb.
Dydd gorchwyl ei wyl ni ad - nid a ef I na ffair na marchnad Ni ddilyn un addoliad Na thro'n y Rhyl, na 'thren rhad.' Beunydd fe saif heb annwyd - nos a dydd Yn was da diarswyd Fe dreulia ar fudr aelwyd Oes i ben heb eisiau bwyd.
The development plan for Kingwood Place includes a 103,000-square-foot HEB grocery store, 41,000 square feet of retail space, 6 retail pads and an approximate 10-acre parcel planned for approximately 300 multi-family units.
He said it would also allow the HEB to be introduced in states with large Indian communities such as Kedah, Perak, Negeri Sembilan and Pahang.
Mae'n debyg i Geraint Thomas holi i gael chwarae'r anthem Gymreig ddydd Sul, heb lwyddiant, ac felly wneud ei bwynt gyda'i ddraig goch ardderchog.
A long standing customer, Blackburn Chemicals has benefitted from a range of Babcock Wanson process heating systems over the years, including most recently in 2012 an HEB 300 Hot Water Boiler.
Rhoid gwybod heb oedi i gipar y coed, 'Rhwn 'gorodd i'r "terriers" a'r "hounds" yn ddi-oed.