hektare


Also found in: Thesaurus, Financial, Encyclopedia.

hec•tare

or hek•tare

(ˈhɛk tɛər)

n.
a unit of surface or land measure equal to 100 ares, or 10,000 square meters (2.471 acres). Abbr.: ha
[1800–10; < French; see hect-, are2]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Intensyvinimo standartai nustatyti atsizvelgiant i vietos reiksme regione: dideliuose miestuose--400 butu su darbo vietomis hektare; vidutinio dydzio--200 butu su darbo vietomis hektare; ir kaimo vietovese--150 butu su darbo vietomis hektare.
Vakaru Europoje naudojamas miesto teritorijos isisavinimo rodiklis yra bustu (11) kiekis hektare. Siauliuose sis rodiklis labai zemas--maziau nei 20 bustu hektare, nors V.