Hircin

Hir´cin


n.1.(Chem.) Hircic acid. See Hircic.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ticaret, kecif, macera tutkusu ya da backa nedenlerle ilk denizcilerin yetersiz gemi yapim teknikleri nedeniyle Karadeniz'in bu hircin dalgalarina yenik ductukleri ducunulmektedir (Icik, 2001).