hori

(redirected from Hoeri)

hori

(ˈhɔːriː)
n, pl horis
1. a Māori
2. a falsehood
adj
of or relating to the Māori
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
[13.] Quintin L, JP Viale, G Annat, L Quintin, LP Viale, G Annal, J P Hoeri, B Butin, JM Cottet-Emard, JC J C Levron, D Busserv, J M D Motin, 1991.
Ro'n i am adael llonydd iddyn nhw gan nad o'n i am eu styrbio'n ddi-angen na'u hoeri. Os ydach chi'n mynd i grombil y cwch ganol gaeaf, dach chi'n siwr o ddrysu pethau tydach?
Roedd fy nhaid yn of yng Nghaergeiliog a byddwn yn mynd i'r efail i drochi fy nwylo yn y cafn lle roedd y pedolau'n cael eu hoeri.
Gall listeria fyw a thyfu mewn bwydydd wedi'u hoeri sy'n barod i'w bwyta