References in periodicals archive ?
Nofel dwt a chryno yw hon, sy'n mynd i'r afael ag un o gyfnodau mwyaf dirdynnol ein hanes ni yn ystod y ganrif ddiwethaf, sef profiadau tri Iddew sydd wedi'u carcharu gan y Natsiaid yn ystod yr Holocost. Mae rhyw wedd ddyddiadurol i'r nofel ond mae gwead ac arddull y dweud yn gynnil, sylwgar a choeth dros ben, gyda rhyw naws sinematig yn y modd y dadlennir profiadau'r tri chymeriad mewn pytiau byrion wedi'u rhyngblethu'n grefftus yn ei gilydd.
YN ol ymchwil diweddar gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost mae 5% o oedolion gwledydd Prydain yn amau bod yr Holocost wedi digwydd.
Ar drothwy Diwrnod Cofio'r Holocost, fe fydd O'r Galon: Y Trn i Ravensbrck yn portreadu taith emosiynol Heini Gruffudd, ei ferch Nona Gruffudd-Evans a'i ddwy wyres Gwenllian, 8, a Greta, 7, i'r Almaen, lle llofruddiwyd nain Heini - Kthe Bosse - 65 mlynedd yn l.
Efo'r gofeb ynghanol Berlin i feirwon yr Holocost ac efo'r rhes o groesau ar lan afon Spree i ddangos lle buodd pobol farw wrth geisio croesi'r Llen Haearn, mae'r Almaen - a Berlin yn arbennig - yn dal i geisio dod i delerau a chyfnodau tywyll iawn.
BYDD ffilm ysgytwol am bobol a lwyddodd i oroesi'r Holocost adeg yr Ail Ryfel Byd yn cael ei dangosiad cyhoeddus cyntaf yng Nghymru heno.
O'r Galon: Y Trn i Ravensbruck (S4C, 9pm) Ar drothwy Diwrnod Cofio'r Holocost, mae'r rhaglen hon yn dilyn Heini Gruffudd, ei ferch Nona Gruffudd-Evans a'i wyresau Gwenllian a Greta, ar eu siwrnai emosiynol i'r Almaen i ganfod mwy am ddioddefaint erchyll y teulu yno yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Roedd Ed Mosberg yn un o'r rheiny a oroesodd yr Holocost, sef cynllun dieflig y Natsiaid i ladd holl Iddewon Ewrop.
Ychydig tros hanner canrif yn ol, a darluniau'r holocost yn fyw yn nychymyg pobol, ychydig iawn fyddai wedi dadlau yn erbyn creu hafan i'r Iddewon, heb hyd yn oed sylwi bod hynny, yn ei dro, yn creu ffoaduriaid newydd.
Cynhelir Diwrnod Cofio'r Holocost ar Ionawr 27 i goffau'r miliynau a fu farw yn hil-laddiad yr Ail Ryfel Byd, a rhyfeloedd eraill yn Cambodia, Bosnia, Rwanda a Darfur.
O dudalen 30 "Wyddwn i ddim mai Iddewon oedd yn rhedeg y cwmni, ond o'r diwedd mi ges i drwodd, ac ar ol archebu be roeddwn i ar ei ol, mi ddechreuais i son am yr Holocost.
Mae hanes yr Holocost yn ddiwydiant mawr erbyn hyn, gyda nofelau, llyfrau ffeithiol, atgofion a ffilmiau di-rif yn trafod y pwnc, ond ychydig iawn a gafwyd yn y Gymraeg.