Hymenophyllum


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Hymenophyllum: filmy fern
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Hymenophyllum - type genus of the Hymenophyllaceae: filmy fernsHymenophyllum - type genus of the Hymenophyllaceae: filmy ferns
family Hymenophyllaceae, Hymenophyllaceae - terrestrial (hygrophytic) or epiphytic ferns: filmy ferns
film fern, filmy fern - any fern of the genus Hymenophyllum growing in tropical humid regions and having translucent leaves
fern genus - genera of ferns and fern allies
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Didymoglossum reptans (Sw.) TA HEM CRA C.Presl Hymenophyllum caudiculatum Mart.
Los generos con mayor numero de especies son: Polypodium con 31 (17.9%), Asplenium con 19 (11%), Elaphoglossum con 16 (9.2%), Trichomanes con 15 (8.7%) e Hymenophyllum con 13 (7.5%) (Fig.
Wrth ddringo roeddwn i'n dotio at y nentydd byrlymus oedd yn tywallt i lawr y llethrau serth i Afon Prysor, a dyma Kylie yn dangos rhedynach teneuwe Tunbridge (Hymenophyllum tunbridgense; Tunbridge filmy fern) i mi, un arall o'r rhyfeddodau prin sydd i'w gweld yng nghoedwigoedd glaw Meirionnydd.
Las especies presentes son: Anthurium nigrescens, Anthurium sp., Philodendron multispadiceum, Asplenium theciferum, Asplenium aethiopicum, Asplenium auritum, Catopsis nutans, Tillandsia fendleri, Lellingeria apiculata, Hymenophyllum sp., Trichomanes hymenoides, Huperzia linifolia, Huperzia rosenstockiana, Comparettia falcata, Cyclopogon cranichoides, Cyrtidiorchis rhomboglossa, Lepanthes sp., Dryadella sp., Masdevallia bicolor, Alloplectus weiri, Glossoloma sp., Myoxanthus reymondii, Pleurothallis sp., Psygmorchis pusilla, Peperomia dendrophila, Peperomia ewanii, Serpocaulon levigatum, Serpocaulon funckii, Pleopeltis remota, Serpocaulon sp.
I'd recommened Hymenophyllum or perhaps Trichomanes.
Note: Hymenophyllum tayloriae Farrar & Raine, * TAYLOR'S or GORGE FILMY FERN (see Figure 14), which primarily occurs only as a gametophyte, is known from Lawrence, Winston and Franklin counties in northwest Alabama.