Hywel Dda

(redirected from Hywel ap Cadell)
Also found in: Encyclopedia.

Hywel Dda

(ˈhaʊəl ˈdɑː) or

Howel Dda

n
(Biography) known as Hywel the Good. died 950 ad, Welsh prince. He united S and N Wales and codified Welsh law
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ydych chi wedi meddwl erioed pam fod Hywel ap Cadell ap Rhodri ap Meryn Frych yn cael ei alw'n Hywel Dda?