Idhi


Also found in: Thesaurus, Medical, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.

Idhi

(ˈiði)
n
(Placename) a transliteration of the Modern Greek name for (Mount) Ida1
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Intaan dacar leefay waabay durduurtayey, Dabaasha anoon aqoon daad Iqaadayey, Agoonkii daalanaa dib uga caymadyey, Hooyadii weerku daashaday diboydayey, Dadkii iyo Hargeisaba is diidnayey, Berberadaan soo day idhi dib uga roorayey, Hadabaa Deeqay, dagaalkanu muxuu ahaa?
The actor had worked in many popular movies and TV serials including 'Idhi Maa Prema Katha', 'Lovers Club', 'Subhapradam' and 'Okka Kshanam.'
(5) The lenses they used for Tambakoo Chaakila Oob Ali were Angenioux 12-120 F2.2 zoom lenses, and for Idhi Katha Matramena Arri Prime lenses 12mm, 16mm and 25mm, all T1.3.