incriminator


Also found in: Thesaurus, Legal.
Translations

incriminator

nBeschuldiger(in) m(f)
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007
References in periodicals archive ?
Nu pentru hazul lor, ci pentru potentialul incriminator. Cei care le "raportau" aveau intotdeauna grija sa se "distanteze" de asemenea atitudini "neprincipiale" si sa isi arate limpede dezaprobarea.
The Incriminator is a portable forensic laser system optimized for the demands of in-the-field forensics investigations.