irade


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

irade

(ɪˈrɑːdɛ)
n
(Historical Terms) a written edict of a Muslim ruler
[C19: from Turkish: will, desire, from Arabic irādah]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
(2) Milli irade is a term often used by Erdogan to consolidate his party's democratic legitimacy since its electoral success in 2002.
Psikotik hasta grubunun daha siklikla istem disi hastaneye yatirilma riski; tehlikeli davranislara egilimin daha sik olmasinin yani sira icgoru ve irade zayifligi ile de iliskili olabilir.
Kirit Parikh, Chairman, IRADe highlighted the impact of under-recoveries on the financial stability of the country and suggested liberalizing the price of diesel.
Parikh, executive director of Integrated Research and Action for Development (IRADe) spoke on "appropriate climate responsive technologies for inclusive growth and sustainable development".
Yukaridaki yakinmalarimin sonucu, bazi Yardimci Editor ve Damcmanlarimdan gelen ciddi electirileri dikkatle degerlendirdigimde; Anadolu Kardiyoloji Dergisi politikasi, icinde turlu siyasi mesajlar, ask siirleri ile hicbir kuruma mudana etmeden, ricada bulunmadan, araci koymadan, yalnizca buyuk emek, irade ve akademisyenlerin Anadolu Kardiyoloji Dergisi kadrosuna deste gi ile PubMed'e girmedi mi?
Enamored with philosophy, theology, and the sciences, my grandfather wrote a thousand-page philosophical work entitled Mukadderat ve Irade (Destiny and free will).
Ali Kaya, a Turkish national who also came to Turkey with his Kyrgyz wife Irade Decanteyava and daughter Ilayda Kaya, said, "we could not go out during the incidents.
For an interesting example, see BOA, Irade, Mesa'il-i Muhimme, no 28/783 (20 Cemaziyelahir 1264/ May 25, 1848).
Bundan dolayi gorulen o ki, kendimize ve karsi cinse nasil bakmamiz gerektigi ve gundelik pratikler icinde kullanmamiz gereken her turlu irade ile sahip olmamiz gereken arzular-ve belki de dahasi-dergi kapaklarindaki kadin imajlariyla betimlenen ve surekli olarak yeniden uretilen ataerkil ideolojiyle duzenleniyor.
Buradaki varligimizin serefimizle mutenasip bir surette temadi etmesini, anavatana umum turk gencliginin sarsilmaz bir irade ile bagliligini gormekle iftihar eylemekteyiz.
Bu girisimin hayata gecmesinde siyasi irade olarak Tayyip Erdogan'in tercihleri her ne kadar anahtar bir rol oynasa da, donemin bu bakis acisini benimseyen diger siyasi aktorlerinin ve burokratlarinin girisimleri de bu tercihlerin hayata gecirilmesini olanakli kilmistir.