JSOU


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

JSOU

Joint Special Operations University
Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense 2005.
References in periodicals archive ?
Typy zalozni sluzby jsou cleneny na tridu A: do 12 prubeznych dni v roce, tridu B: sluzba na plny uvazek od 12 dnu do 3 let, a tridu C, jez je podobna pravidelne sluzbe.
Zmeny v tempu ekonomickeho rustu jsou v techto studiich vysvetlovany v souvislosti s rustem ci poklesem jednotlivych komponent hrubeho domaciho produktu, kterymi je spotreba domacnosti, investice (popr.
Nasledujici historicka cast cili na vysvetleni zakladnich dejinnych udalosti, ktere jsou dulezite pro pochopeni zbyle--empiricke--casti textu.
Kazdy clovek je spotrebitel a pro kazdeho spotrebitele jsou klicove jine faktory, ktere ovlivnuji jeho kupni chovani.
Jednotlive kapitoly jsou strukturovany jako ucebni texty, kdy na jejich konci neschazi dalsi doporucena literatura pro ucely prohlubovani znalosti o danem konkretnim tematu.
V nasledujici casti jsou popsany datove zdroje a metody pouzite pro analyzu a treti cast uvadi vysledky analyz smerujicich k odpovedi na nase dve vyzkumne otazky.
Autor zde proto pro pochopeni tohoto rozsahleho a komplikovaneho fenomenu uvadi klicove faktory, jako jsou permanentni slabost statnich struktur a velka etnicka heterogenita v jednom z nejrozlehlejsich statu africkeho kontinentu i sveta.
Zamerem teto prace je v prvni casti predstavit vysledky reserse literatury a shrnout informace ze zdroju, ktere jsou k tematu microfranchisingu dostupne na mezinarodni urovni (primarnu anglicky psana literatura a internetove zdroje).
(8) To jsou vsak jen stripky udalosti, ktere maji poukazat pouze na fakt, ze s kulturnim a ekonomickym rozvojem byla priroda stale vice vnimana jako dulezita soucast lidske spolecnosti a ze hospodareni s jejim bohatstvim postupne zacinalo dostavat rad, a to i s ohledem na pouceni se z neuspechu kultur predchozich.
Vyse zdaneni je pri nazoru na spravedlnost vyznamna, temer 40% respondentu vidi jako problem prilis vysokych dani u nejchudsich vrstev a 46% respondentu chape jako nespravedlive, ze jsou bohati zdanovani prilis nizkymi danemi.