Kainit

Kai´nit


n.1.Salts of potassium used in the manufacture of fertilizers.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Human ang pipila ka higop sa nangalisngaw sa kainit nga kape naabli ang akong e-mail box ug akong nakita ang pipila ka mensahe didto.
Mihigop na sab ko ug pipila ka lad-ok sa kape nga nangalisngaw sa kainit ug ang kahumot ani nanuhotsuhot sa akong ilong.
Pagka-uyaw gyud kun dunay mga kandidato dinhi sa Sugbo nga magpinatyanay tungod sa kainit sa puoitika niining nagkaduol nga barangay elections karong petsa 28.
Samtang naghulat ko nga hingpit ma-abli ang akong kompyuter nagkalingaw pud ko og higop sa nangalisngaw pa sa kainit nga kape.
Hapit nako mabugwak ang kape tungod sa kainit pero kay gisayangan man ko kay gihago-an pa gud to ug 'brew' ni Misis kay ang kape ginaling gikan sa Baguio City regalo sa ako-a sa taga Hedcor, Inc.
Igo nga nagsugod ko pagbasa sa e-mail niya gibutang ni Misis ang nangalisngaw sa kainit nga kape sa lamesa sa akong kilid.