konfyt


Also found in: Wikipedia.

konfyt

(kɒnˈfaɪt)
n
(Cookery) South African a fruit preserve
References in periodicals archive ?
Sodat ons ook 'n se mag he, 'n Se soos 'n see Wat om die kuste van ons hemelse Stilberge le Gee dat ons vandag ons daaglikse brood mag verdien En die botter, die konfyt, die wyn, die stilte, Die stilte van wyn, En lei ons in versoeking van velerlei aard Sodat die liefde van lyf na lyf kan spring Soos die vlammetjies van is--is van berg na berg Braambosse van vuur tot aan die witste maan bring Maar laat ons ons verlos van die bose Dat ons af kan reken met die skuld van eeue Se opgebergde uitbuiting, se geroof, se verneuke, En die laaste rykman vrek, aan sy geld vergif Want aan ons behoort die menseryk, die krag en die heerlikheid, Van nou af tot in alle ewigheid net so ewig Soos die skadu's en grensposte van die mens As hy goddelik die aarde uit die hemel skeur Aa mens
Die erotiese vrou is ook daar ("waskom"), selfs die meisie met die swaar lyf / soos 'n bottel konfyt,--'n hele interessante galery vroueportrette

Full browser ?